Hospoda je místem, které lidem skýtá příležitost k výměně názorů a myšlenek o veřejných záležitostech.

Albert Einstein

Quotes

Související citáty