Hromadění otravuje srdce. Veškeré hromadění je jedovaté. Pokud budete sdílet, budete jedů zbaveni.

Témata:

Lepší čestné srdce než plný měšec.
Na koňském hřbetě je ráj srdce.
Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil.
Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom dávají.
Tam, kde v noci bylo srdce, ráno pospíchají nohy.
Co oči nevidí, to srdce nebolí (a ruce neukradnou).
Žena, která vyslyšela jednou, vyslechne i podruhé. Její srdce není z ledu a při odmítnutí se může vždy odvolat.
Kdo nemá peněz, je chudý, kdo nemá přátel, je chudší, ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.
Krása je strašlivá věc. Ďábel v ní zápasí s Bohem a bojištěm jsou lidská srdce.
Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, nebot‘ lidi těžko lze podmanit, těžko získat. Draze se vykupuje lidské srdce; dlouhou, úmornou prací a po dlouhém čase, neboť‘ nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu.
Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouhou a úmornou prací, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu.
Nejtěžší zločiny jsou ty, které činíme ve skrytu srdce.
Ženy jsou řízeny žlázami s vnitřní sekrecí, muži srdcem. Proto trpí pouze muži.
Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno – veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu – se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.
Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste žili život někoho jiného. Nepodléhejte dogmatu, že máte žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas. A to nejdůležitější: mějte odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete stát. Všechno ostatní je vedlejší.
Láska je jako Bůh – nemůžeme jí manipulovat. Přijde, kdy přijde. Pokud nepřijde, není proč se zlobit.
Člověk, který neumí milovat, nemůže být ani inteligenti, půvabný, ani krásný. Jeho život bude tragédie.
Člověk bez smíchu je jako strom bez květu.
Všechna vaše náboženství jsou přípravou na peklo.
Lidstvo je vrcholem veškeré vesmírné revoluce.
Láska je naléhavé nutkání být zajedno s celkem, hluboké nutkání rozpustit sebe i tebe a dosáhnout jednoty. Láska je taková proto, že jsme odtrženi od svého vlastního zdroje; a z tohoto oddělení vzniká touha vrátit se zpátky k celku, být s ním zajedno. Když vytrhnete ze země strom i s kořeny, bude toužit po tom, aby mohl zase zakořenit, protože to byl jeho skutečný život. Teď ale umírá. Oddělen od země nemůže strom existovat. Strom musí existovat v zemi, se zemí, skrze zemi. A taková je i láska.
Pravda je věčná a najít ji znamená, že i vy se stanete součástí věčnosti.
Být přirozený znamená se uvolnit. A k nalezení pravdy nepotřebujeme nic jiného, než se naprosto uvolnit.
Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat.
Všechno co máme, je jen okamžik.
Setkání dvou lidí je dočasné, zatímco spojení člověka s vesmírem je věčné.
Vlídnost je lidská kvalita, přátelství je zase jenom vztah.
Žena, která funguje jako prostitutka, se hluboko ve svém nitru odsoudila, protože prodává cosi, co je neocenitelné, neprodejné.
Každá víra ukazuje na vaši nevědomost, vaši slepotu, ale dává vám falešný dojem – jako kdybyste věděli.
Optimista je ten, kdo přistoupí ráno k oknu a zajásá: „Dobré ráno, Pane Bože!“ Pesimista je ten, kdo se ráno přišourá k oknu a zabručí: „Pane Bože, to už je zase ráno?!“
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz