Humor obsahuje složku krutosti bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.

Sigmund Freud

Související citáty