Humor obsahuje složku krutosti bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.

Související citáty