Humor obsahuje složku krutosti bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.

Témata:

Kriminálník je dospělý, který se chová jako dítě.
Žárlivost je podobně jako zármutek jednou z emocí, které lze označit za normální.
Člověk bývá zřídka dobrý nebo zlý celkově, většinou je „dobrým“ v určitém vztahu a v jiném „zlým“, nebo je „dobrým“ za takových a takových vnějších podmínek a za jiných jednoznačně „zlým“.
Věřící člověk je k obsahům náboženství v jistém smyslu citově vázán.
V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.
Blud samozřejmě nikdy neodhalí ten, kdo jej dosud sám sdílí.
Nevědomost je nevědomost. Nevyplývá z ní žádné právo něčemu věřit.
Básník dělá totéž co hrající dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká efektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti.
Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.
Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce.
Vědecká práce je naší jedinou cestou k poznání okolní reality.
Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách…
Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, nikoliv muž sám.
Individuální svoboda není žádným kulturním statkem.
Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz