Jak odlišný je cit u umělce od citu filologa!

Související citáty