Jak smutné je období, kdy je snadnější rozbít atom, než předsudky.

Témata:

Albert Einstein

Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo – 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec.

Dobré sousedské vztahy jsou základem české zahraniční politiky. Klíčové je mluvit s partnery napřímo, z očí do očí.
Inteligence bez ambicí je jako pták bez křídel.
Stvoření jest aktem božské magie, neustále působící a věčné.
Naučte se používat sílu představivosti s láskou k druhým, protože člověk se pohybuje směrem ke světu, kde všechno je výsledkem představivosti.
Čapí hnízdo, někdo tady skončí v pruhovaným mundúru.
Přede mnou byl jeden prezident, který říkal, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Já jako tento prezident říkám, zdravý rozum musí zvítězit nad hloupostí.
Dobré mzdy, zdravotnictví dostupné pro všechny a důchodový systém bez finančních jestřábů. To jsou hlavní priority CSSD.
Nikdo, kdo slovansky mluví, uváží-li rozšířenosť jazyka tohoto, neneznámého ve velmi veliké části Evropy a Asie, nemusí se styděti a mrzeti na svůj národ.
Instaloval jsem si v bytě střešní okno … lidé, kteří žijí nad mnou trochu zuří!
Stát lže všemi jazyky dobra i zla; a cokoli mluví, lže – a cokoli má, ukradl.
Teplo domova je rok od roku dražší.
Kde chybí informace, kvetou drby.
Dnes v noci si ve své mysli přehrej své zážitky ze dne tak, jak by sis přál, aby se stalo, prociť si to, jakoby se to skutečně stalo. Tím postupně změníš sled budoucích událostí.
Můžete používat svoji fantazii jako moc změnit aktuální situaci, ale je to jako kouř, který se časem ztratí.
Místo pohledu na Bibli jako historický záznam starověkých civilizací, nebo biografie Ježíše se na Bibli dívám jako na psychologické drama, odehrávající se v lidském vědomí.
Nemám žádné zvláštní nadání. Jen jsem vášnivě zvědavý.
Víra, že lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí.
Člověk ostře, ale bez jakékoliv lítosti vnímá, že srozumění a soulad s jinými má své hranice.
Černé díry jsou tam, kde Bůh zkoušel dělit nulou.
Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.
Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.
Nic se nestane, dokud se něco nepohne.
Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný.
Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího.
Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti.
Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim zkazit dobrou náladu.
Teorie relativity může platit tisíc let a o den později může být vyvrácena.
Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš.
Prázdný žaludek je špatný politický rádce.
Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz