„Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Vynález je obvykle chápán jako nový a originální objev či řešení, které přináší inovaci do určité oblasti či problému. Nicméně, proces, kterým vynálezcové procházejí, často není tak jednoduchý. Citát nám připomíná, že vynálezci často překračují hranice toho, co je považováno za možné.

Většina lidí má tendenci být omezována představami o tom, co je možné a nemožné. Vynálezce však nemá taková omezení. Zatímco ostatní lidé vidí pouze překážky, vynálezce vidí příležitosti a věří, že může najít cestu k jejich překonání. Je to často díky tomu, že vynálezci nejsou omezováni předsudky, stereotypy a představami, které ostatní věří.

Dalším důležitým aspektem citátu je role bláznů. Blázen je často někdo, kdo je odlišný od ostatních a myslí jinak. Zatímco většina lidí vidí nesplnitelné překážky, blázen vidí příležitosti. Je to díky jejich odvaze a bezbřehé víře, že jsou schopni něco dosáhnout, co ostatní považují za nemožné.

Vynálezci často kombinují svou kreativitu, odvahu a odhodlání vytvořit něco nového a inovativního. Neomezují se předsudky a myšlenkami o tom, co je možné a nemožné. Jsou ochotni riskovat a experimentovat, aby dosáhli svých cílů. A právě díky tomuto mindsetu jsou schopni překonávat překážky, které ostatní považují za nepřekročitelné a tím vytvářejí vynálezy, které mění svět.

Související citáty

Jsem šťastný kněz, takže mé básně nemohou být nešťastné.
Jan Twardowski

Chopina a Schumanna mám rád, ačkoli je nemůžu vystát.
Antonín Dvořák

Válčíme proto,abychom mohli žít v míru.
Aristotelés

Hlavní město je to, v němž žiješ.
Japonské přísloví

Pokud neříkáte pravdu o sobě, nemůžete jí říkat o jiných lidech.
Virginia Woolf

My, ženy, potřebujeme krásu, aby nás muži milovali, a hloupost, abychom milovaly my je.
Coco Chanel

Všechny ženy nepomiluješ, ale máš se snažit.
Napoleon Bonaparte

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem.
Marcel Achard

Musíte mít důvěru k ženě kterou milujete. Nesmíte,když se s ní oženíte, urážet ji domněnkou, že nebyla vaší cti stejně dbalá jako vy sám. Myslíte, že žena by se snížila k pochybnému chování pokořujícím vás? Vše, co by bylo pokořením pro vás bylo by pokořením i pro ni. A čím se bude cítit svobodnější, tím víc se bude cítit povinna bdít nad svou částí vás, kterou jí svěříte.
Romain Rolland

Bible nepřišla z nebe faxem, Bibli napsal člověk…
Dan Brown

Ostatně je nesnadné být některým manželům věrný.
Molière

Všechno je málo.
Miloš Kopecký

Existuje více hlouposti, než je vodíku ve vesmíru, a má delší trvanlivost.
Frank Zappa

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.
Václav Havel

Psýché a kosmos se chovají jako vnitřní svět a vnější svět.
Richard Wilhelm

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz