Jakékoli rozhodnutí žena udělá, je vždy správné.

Germaine Greerová

Quotes

Související citáty