Jazyk má človek na to, aby mohol skryť svoje myšlienky.

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord

Quotes

Související citáty