Jazyk slovanský jest prvotní, a při prvním zmatení jazykův původem a vnuknutím božím povstal, o tom pochybovati nelze.

Bohuslav Balbín

Quotes

Související citáty