Je charakteristické pre ľudskú myseľ nenávidieť človeka, ktorému sme ukrivdili.

Tacitus

Související citáty