Je hanba pre človeka, že má byť šťastný sám.

Albert Camus

Quotes

Související citáty