Je horší zbraň než pomluva – pravda.

Související citáty