Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven.

Whitney Young

Quotes

Související citáty