„Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Tento citát vyjadřuje zajímavou myšlenku, která se týká vztahu mezi naším fyzickým prostředím a naším vnitřním stavem mysli. Tvrdí, že nepořádek na stole je zrcadlem nepořádku v naší mysli. Znamená to, že pokud máme chaotický, nepořádný stůl, je pravděpodobné, že naše mysl je také plná chaosu a nepořádku.

Tento citát však jde ještě dále a klade otázku, co potom představuje prázdný stůl. Prázdný stůl je symbolickým vyjádřením absence jakéhokoli fyzického nepořádku. Může se zdát, že prázdný stůl je ideálním stavem, když nemáme na stole žádné věci. Avšak tento citát nám ukazuje, že prázdný stůl může také odrážet něco mnohem hlubšího – prázdnou mysl.

Prázdný stůl může naznačovat nedostatek myšlenek, zájmů nebo kreativity. Může znamenat, že nemáme žádné cíle nebo směr v životě. Tento citát nás vyzývá, abychom si uvědomili, že prázdný stůl je také nepříznivým stavem. Neznamená to, že bychom měli mít stůl plný nepořádku, ale spíše nás to povzbuzuje k tomu, abychom si udržovali organizovanou mysl a aktivně se zabývali svými myšlenkami a cíli.

Celkově tedy tento citát nás upozorňuje na důležitost vnitřního stavu mysli a jeho vliv na naše prostředí. Poukazuje na to, že nepořádek na stole může být jen vnějším projevem toho, co se děje v naší mysli. A naopak, prázdný stůl může být indikátorem nedostatku myšlenek a směru v našem životě.

Související citáty

Všechno je milost.
Terezie z Avily

Vzácnost výskytu je, jak nám říká geologie, předchůdkyní zániku.
Charles Darwin

Někteří lidé jsou jako odrhovačka – ve svůj čas jsou na pořadu jen oni, a pak po nich ani pes neštěkne.
François de La Rochefoucauld

Nemyslím, že by pro spásu duše bylo nutné poznat Krista podle těla.
Baruch Spinoza

Co člověk přeje druhému, přeje ve skutečnosti sám sobě.
Joseph Murphy

Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát,dějiny by se vyvíjely jinak.
Oscar Wilde

Ženatý muž ztrácí přítele buď proto, že si nedovedl získat přízeň jeho ženy, nebo proto, že si dovedl získat přízeň jeho ženy.
Milan Kenda

Bojíme se jenom, že ztratíme to, co máme. Ten strach ale přejde, když pochopíme, že náš příběh a příběh světa psala táž Ruka.
Paulo Coelho

V podstatě žijeme podle toho, do jaké míry dokážeme setrvat v harmonickém vztahu s přírodou.
Edgar Cayce

Přejte svým bližním totéž, co přejete sobě. To je klíč k harmonickým mezilidským vztahům.
Joseph Murphy

Znamení nejsou empirickými objekty. Empirické objekty se stanou znameními pouze z hlediska filosofického rozhodnutí.
Umberto Eco

Upravený vzhled svědčí o jakési představě krásna a o skloně ke slušnosti.
Epiktétos

Jsi-li ve společnosti žen a chceš z ní číst jako z knihy, nepoužívej slepeckého písma.
Tristan Bernard

Pouze nudní lidé jsou oslniví u snídaně.
Oscar Wilde

Vy vytváříte fyzické tělo a fyzický svět, který vás obklopuje.
Jane Roberts

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz