Je-li srdce uraženo, neuvažuje. Chce se pomstít a chápe se všeho, co může posloužit jeho úmyslům.

Molière

srdce
Quotes

Související citáty