Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie.

Související citáty