Je výsadou šašků říkat pravdu, kterou se nikdo jiný neodváží vyslovit.

Neil Gaiman

Quotes

Související citáty