Jestliže je pravda, že chudoba člověka se měří jeho potřebami, pak ctižádostivec a lakomec hynou v nejhorší bídě.

Jean de La Bruyere

Quotes

Související citáty