Jestliže nás stvořil Bůh k obrazu svému, my jsme mu to pěkně vrátili.

Voltaire

Související citáty