Jestliže se člověk cítí tak uboze, churavě, připadá si šeredný a nešťastný, znamená to, že vinen je on sám.

Vadim Zeland

Quotes

Související citáty