Jestliže si přeješ zachovat přátelství v domě, do něhož vstupuješ jako syn, bratr nebo přítel – ať už jsi v jakémkoli postavení – chraň se tam sblížit s ženami!

Ptahhotep

ženy
Quotes

Související citáty