Jsem čtverhran, stojím, ať vržen jakkoli.

Související citáty