Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem.

Konfucius

Quotes

Související citáty