Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a trochu rozumu.

Témata:

Člověk není jediným živým tvorem, jenž je v nekonečném vesmíru vybaven rozumem.
Kdo nerozumí jednomu pohledu, nepochopí ani dlouhé vysvětlování.
Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil.
Co nejde silou, jde rozumem.
Plný břich, rozum tich.
Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí – bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu.
Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku nerozumném.
Hloupost je stručná a bez lsti, kdežto rozum se vykrucuje, rozum je podlec; hloupost je přímá a poctivá.
Tam, kde není láska, není ani rozum.
Žárlivost nikdy neponechá rozumu tolik volnosti, aby viděl věci tak, jak skutečně jsou.
Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.
Ozajstná láska je umenie nájsť vo svete niekoho, s kým si rozumieš lepšie než sám so sebou.
Ženám rozumím stejně jako ptačí řeči: intuicí, anebo vůbec ne.
Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým si rozumíš lépe než se sebou samým.
Lidský rozum v zápalu věří i věcem temným.
Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a rozum.
Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví.
Boj je podstatou života. Kdo nebojuje, nemůže ani zvítězit.
Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.
Lidí se nebojme, ale sebe.
Zdraví občanstva je v první řadě podkladem každé hospodářské prosperity a tudíž i placení daní. Na veškerá vydání zemská nutno proto pohlížet jako na velmi účelné investice směřující k zvýšení příjmu občanstva, a tím zvýšení jeho berní poplatnosti.
Co stojí, hnije. Silnice a železnice, to jsou tepny, jimiž probíhá život státního tělesa.
Touha stát se nepostradatelnými je pákou pokroku. Ale brzdou pokroku je naše touha zůstat nepostradatelnými.
Veřejným financím může pomoci jediné: když zvýšíme výdělečnou schopnost obyvatelstva..
Úspěch životní závisí od množství nejrůznějších vědomostí a zkušeností v mnohém oboru. Znáti jednu věc dokonale ze všech stran, oblíbiti si jenom ji, věřit v ni a věnovat se jí mozkem a srdcem vytrvale bez výhrad, s myšlenkou jenom na ni uléhat, s myšlenkou na ni vstávat, poznat vše, co ji podrývá půdu, co ji škodí, krátce soustřediti se – to jest cesta k úspěchu.
Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je probudit a uvolnit životní síly obyvatelstva a řídit tyto síly tak, aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu. Jediným prostředkem k tomuto cíli je nechat žít tyto samosprávné svazky z vlastních prostředků. Ze závodění a silného života, který takto vyroste, vybudují si silné a schopné svazky znamenitou existenci. Avšak i ty nejslabší obce a země docílí mnohem lepší existence, nežli mají nyní, kdy všichni, silní i slabí, jsou odkázání na almužnu a kdy mají proto nedostatek všichni.
Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech.
Jsou tři druhy hodnot, které potřebujete v jakékoli práci na světě: kapitál, vědomosti a svoboda.
Náš zákazník – náš pán.
Až obujeme svět, vyletíme raketou do vesmíru obouvat mimozemšťany. A nejlepší by bylo, kdyby měli čtyři nohy.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz