Každý je génius, ale pokud budete soudit rybu pro svou schopnost vylézt na strom, bude celý život věřit, že je hloupá.

Témata:

Albert Einstein

Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo – 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec.

Dobré sousedské vztahy jsou základem české zahraniční politiky. Klíčové je mluvit s partnery napřímo, z očí do očí.
Inteligence bez ambicí je jako pták bez křídel.
Stvoření jest aktem božské magie, neustále působící a věčné.
Naučte se používat sílu představivosti s láskou k druhým, protože člověk se pohybuje směrem ke světu, kde všechno je výsledkem představivosti.
Čapí hnízdo, někdo tady skončí v pruhovaným mundúru.
Přede mnou byl jeden prezident, který říkal, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Já jako tento prezident říkám, zdravý rozum musí zvítězit nad hloupostí.
Dobré mzdy, zdravotnictví dostupné pro všechny a důchodový systém bez finančních jestřábů. To jsou hlavní priority CSSD.
Nikdo, kdo slovansky mluví, uváží-li rozšířenosť jazyka tohoto, neneznámého ve velmi veliké části Evropy a Asie, nemusí se styděti a mrzeti na svůj národ.
Instaloval jsem si v bytě střešní okno … lidé, kteří žijí nad mnou trochu zuří!
Stát lže všemi jazyky dobra i zla; a cokoli mluví, lže – a cokoli má, ukradl.
Teplo domova je rok od roku dražší.
Kde chybí informace, kvetou drby.
Dnes v noci si ve své mysli přehrej své zážitky ze dne tak, jak by sis přál, aby se stalo, prociť si to, jakoby se to skutečně stalo. Tím postupně změníš sled budoucích událostí.
Můžete používat svoji fantazii jako moc změnit aktuální situaci, ale je to jako kouř, který se časem ztratí.
Místo pohledu na Bibli jako historický záznam starověkých civilizací, nebo biografie Ježíše se na Bibli dívám jako na psychologické drama, odehrávající se v lidském vědomí.
Hospoda je místem, které lidem skýtá příležitost k výměně názorů a myšlenek o veřejných záležitostech.
Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího.
Úsilí spojit v jedno moudrost a moc se-tkává se s úspěchem vždy jenom zřídka a nakrátko.
Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno – ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme.
Logikou se dostane z bodu A do Z. Představivostí se dostanete všude.
Gravitace není zodpovědná za lidi, kteří padají v lásce.
Hodinka na klíně vašeho milého se zdá minutkou; minutka na horké peci se zdá hodinou. A to je relativita.
Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost, a tím prvním si nejsem úplně jist.
Nejtěžší věc na světě je pochopit daň z příjmu.
Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.
Pokus při vizualizaci čtvrté dimenze: vezměte bod, natáhněte jej v přímku, zatočte ji do tvaru kružnice, zkruťte ji v kouli a tu vrhněte do prostoru.
Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí.
Člověk ostře, ale bez jakékoliv lítosti vnímá, že srozumění a soulad s jinými má své hranice.
Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný.
Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz