Každý komunista musí pochopit tuto pravdu: Politická moc vychází z hlavně pušky.

Mao Ce-tung

Quotes

Související citáty