Kdo hněv svůj podmaňuje, statečnost dokazuje.

Ruské přísloví

Quotes

Související citáty