Kdo miluje, ten se neptá co dělat.

Walter Rathenau

Quotes

Související citáty