Kdo přestal milovat ženu, tomu je láska k jedné ženě málo.

Témata:

Přirozenost duchovní je rozdílná od tělesné.
Velké duše mají tak silné a mocné uvažování, že i když mají velké vášně, a dokonce často prudší, než u běžných lidí, jejich rozum zůstává stále pánem a působí, že jim i zármutky slouží a přispívají k dokonalé blaženosti jejich života.
Jsem substance, jejíž všechna podstata čili přirozenost je toliko myšlení, a jež ke své existenci nepotřebuje žádné místo ani nezávisí na žádné hmotné věci.
Je možno, že se mýlím, a že to, co pokládám za zlato a dia­manty, je jen trochu mědi a skla.
Rozum nám nikterak nediktuje, že to, co vidíme nebo si představujeme, je pravdivé.
Myslím, tedy jsem.
Největší duše jsou schopny největších neřestí právě tak jako největších ctností.
I nepravdivá stvořená idea se skládá z pravdivých, jednodušších částí.
Jen ti, kdo kráčejí pomalu, ale vždy po správné cestě, dojdou mnohem dál než ti, kdo běží a dostanou se na scestí.
Když pečlivě zvažují, nenajdu jediný spolehlivý rys, který jednoznačně odděluje bdělost od snu. Jak si člověk může být jist, že celý jeho život není sen?
Ti, kteří mají nejpěknější nápady a kteří je dovedou vyjádřit nejozdobněji a nej­půvabněji, byli by nejlepšími poety, i kdyby neznali pravidla poetiky.
Iluzí nemůže být mé přesvědčení, že jsem, neb čí by to pak byla iluze?
Nemohu vnímat smysly, ale výhradně myslí.
Mysl je jistější než tělesno.
Nepřijímám nikdy žádnou věc za pravdivou, již bych s evidencí jako pravdivou nebyl poznal.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz