Kdo se stydí, nebude mít děti.

Související citáty