Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet.

Témata:

Voltaire

François Marie Arouet (21. listopadu 1694, Paříž – 30. května 1778, Paříž), byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel. Je po něm pojmenován kráter Voltaire na Deimu, měsíci planety Mars.

Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste!
Alláh je velký, ale velblouda si radši přivaž.
Když pánbůh dopustí, i motyka spustí.
Koho Bůh miluje, toho také křížem navštěvuje.
Pomoz si sám a Bůh ti pomůže.
Bůh stvořil ženu a muže, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může udělat totéž.
Mějte se na pozoru před lidmi, jejichž bůh je na nebesích.
Krása je strašná a děsná věc! Je hrozná, neboť ji nikdo nepronikl, Bůh před nás neklade nic než hádanky. Zde se hranice setkávají a všechny protiklady existují bok po boku.
Každý je takový, jak ho Pán Bůh stvořil, a část ještě horší.
Chceš-li vědět, kde je Bůh, zeptej se opilce.
Bůh nás vyzývá k věrnosti, nikoliv k úspěchu.
Uzdravuje-li bůh zdarma, proč by lékař neléčil draho?
Nepřátelé v občanské válce četli stejnou Bibli a modlili se ke stejnému Bohu. Jedni i druzí žádali Hospodina o pomoc v boji s nepřítelem.
Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.
Život je jediná pravda, která existuje. Není jiný Bůh než život.
Jedna z věcí, jež se v posledních stoletích namáhal lidský duch nalézti, je tajemství, jak dlužit více, než máme, a žít si při tom, jako bychom byli bez dluhů.
S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství.
Odvěký zákon tvůrčího génia je: kráčet po cestách, po kterých dosud nikdo před ním nešel, pohybuje se vpřed bez průvodce, bez naučených schopností, bez pravidel; často na své cestě bloudí, ale všechno, co vzniklo z pouhého rozumu a pečlivosti, zanechává daleko za sebou.
Lékaři předepisují léky, o nichž toho málo vědí – proti nemocím, o nichž vědí ještě míň – lidem, o jejichž stavu nevědí vůbec nic.
Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říci něco chytrého.
Tato myšlenka sdílela osud mnoha jiných užitečných záměrů: byla totiž schválena a zapomenuta.
Kolik hloupostí lidé vynakládají jen proto, že chtějí říci něco nového.
Práce od nás zahání tři velké nepřátele – nudu, neřest a nouzi.
Člověka posuzujeme spíš podle otázek než podle odpovědí.
Jestliže nás stvořil Bůh k obrazu svému, my jsme mu to pěkně vrátili.
Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet.
Autor spíše plodný než soudný, který by požíval nezkalené pověsti, kdyby byl napsal jen desetinu svých prací.
Dokud budou darebáci a hlupáci, budou i náboženství. Naše je nepochybně nejsměšnější, nejabsurdnější a nejkrvavější, které kdy nakazilo svět.
Je lepší připustit nebezpečí, že bude zachráněn viník, než odsoudit nevinného.
Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz