Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.

Témata:

Domácí zvířata neznají smích.
Nezajímá mě, jak atraktivní je holka – v případě, že nemá ráda zvířata, tak je to velký problém.
Každý, kdo nenávidí děti a zvířata, nemůže být úplně špatný.
Vždyť si jenom všimněte: zvířata páří se jen tenkrát, když mohou zplodit potomstvo. Ale hanebný vládce přírody stále, jen když je to příjemné. A málo toho, ještě toto opičí zaměstnání povznáší na perlu stvoření, na lásku!
Každá žena by měla mít ve svém životě čtyři domácí zvířata. Norka ve svém šatníku, jaguára ve své garáži, tygra v posteli a vola, který to všechno platí.
Domýšlivost je naší vrozenou a prapůvodní nemocí. Nejbědnějším a nejkřehčím ze všech tvorů je člověk, i když zároveň nejnadutější… Veden marnivostí své představivosti chce se rovnat Bohu, přisuzuje si božské přídomky, drze se vyděluje z davu ostatních tvorů, vyvyšuje se nad zvířata, nad své bratry a přátele, a dle toho, jak se uráčí, uděluje jim určitou dávku schopností a sil. Avšak co mu dovoluje domnívat se, že činností svého rozumu pronikl do nitra a tajemství zvířat? Jaké srovnání mezi námi a jimi ho opravňuje k domněnce a závěru, že zvířata jsou omezená? Když si hraji s kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli, než já z ní?
Zvířata milují lidi, kteří s nimi mluví.
Krysa a myš nemohou být pokládány za domácí zvířata, ale byly člověkem přeneseny do mnoha částí světa a jsou nyní mnohem rozšířenější než kterýkoli jiný hlodavec
Ženy, pávi a koně jsou tři nejpyšnější zvířata na zemi.
Známky neurotického chování občas projevují pouze zvířata, která žijí v úzkém kontaktu s lidmi.
Zpěváci hýkají, štěkají, řvou, vyjí, vydávávají ze sebe všemožné zvuky, jen ne zpěv. Jako zvířata na statku!
Zločinnost vzroste v dalších pokoleních a prokletí hříchu bude doléhat stále více a více na lidstvo, na zvířata a na zemi. Působením hříchu zkrátí se život člověka, sníží se jeho tělesná zdatnost a odolnost, jeho mravní a rozumová síla, až se svět naplní všelikým neštěstím. Ukájením rozkoší a vášní ztratí člověk schopnost vážit si velkých pravd plánu na vykoupení. Kristus však, věren poslání, pro něž opustil nebe, bude dále jednat v zájmu lidstva a vyzývat je, aby v něm hledalo svou záštitu pro svou slabost a své nedostatky.
V kultuře, která je posedlá tím, že chce kontrolovat všechno, co se děje kolem, představují divoká zvířata, s nimiž se můžeme potkat, problém, protože zásadně zpochybňují naši schopnost všechno kontrolovat.
Pohrdání a domýšlivost jsou výhradně lidské neřesti. Zvířata je neznají.
Vojáci jsou blbé, stupidní zvířata využívaná jako pěšáci zahraniční politiky.
Není snad většího zklamání, než když přijdeš s radostí v srdci k lhostejnému člověku.
Pro mnohé lidi je jenom jediný lék – katastrofa.
Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku.
Nic neochuzuje život tolik, jako začít a nedokončit.
Kdo chce zůstat věrný sám sobě, nemůže mockrát zůstat věrný jiným.
Pravda může posloužit pouze tehdy, když je pro ni příjemce zralý. Není proto vinou pravdy, že je v lidech stále ještě tolik nevědomosti.
Kritika bez lásky je meč, který jen zdánlivě mrzačí druhé, ve skutečnosti však mrzačí vlastní srdce.
Kdo by si od dětství nezvykl na svět, musel by z něj ztratit rozum. Stačil by jej zničit zázrak jednoho jediného stromu.
Opatrnost a nedůvěra jsou dobré, jenže i vůči nim je třeba opatrnosti a nedůvěry.
Co je člověk – že by se neměl vzdát všeho kvůli člověku.
Velký spisovatel má styl, malý manýru. Což nevylučuje, že velký může být také někdy malý a malý veliký, tj. že se může stát stylistou.
Každá umělecká forma omezuje.
Nad všeliké vědění kladu neustálou sebekontrolu, absolutní skepsi vůči sobě samému.
Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.
Hloupost je absolutně nutné retardivum.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz