Když mají spolu lidé dobře vycházet, je nezbytně nutné, aby si každý zachoval svou svobodu.

Stefan Zweig

Quotes

Související citáty