Když zemřou legendy, vzedmou se emoce.

Témata:

Stvoření jest aktem božské magie, neustále působící a věčné.
Inteligence bez ambicí je jako pták bez křídel.
Dobré mzdy, zdravotnictví dostupné pro všechny a důchodový systém bez finančních jestřábů. To jsou hlavní priority CSSD.
Můžete používat svoji fantazii jako moc změnit aktuální situaci, ale je to jako kouř, který se časem ztratí.
Čapí hnízdo, někdo tady skončí v pruhovaným mundúru.
Přede mnou byl jeden prezident, který říkal, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Já jako tento prezident říkám, zdravý rozum musí zvítězit nad hloupostí.
Místo pohledu na Bibli jako historický záznam starověkých civilizací, nebo biografie Ježíše se na Bibli dívám jako na psychologické drama, odehrávající se v lidském vědomí.
Dobré sousedské vztahy jsou základem české zahraniční politiky. Klíčové je mluvit s partnery napřímo, z očí do očí.
Naučte se používat sílu představivosti s láskou k druhým, protože člověk se pohybuje směrem ke světu, kde všechno je výsledkem představivosti.
Stát lže všemi jazyky dobra i zla; a cokoli mluví, lže – a cokoli má, ukradl.
Nikdo, kdo slovansky mluví, uváží-li rozšířenosť jazyka tohoto, neneznámého ve velmi veliké části Evropy a Asie, nemusí se styděti a mrzeti na svůj národ.
Kde chybí informace, kvetou drby.
Dnes v noci si ve své mysli přehrej své zážitky ze dne tak, jak by sis přál, aby se stalo, prociť si to, jakoby se to skutečně stalo. Tím postupně změníš sled budoucích událostí.
Instaloval jsem si v bytě střešní okno … lidé, kteří žijí nad mnou trochu zuří!
Teplo domova je rok od roku dražší.
Zvíře v nás nevidí to, jak bychom se rádi navenek jevili, nýbrž to, co skutečně jsme: agrese, strach, nejistota, štěstí nebo mírnost.
Rodiče nemusí dokazovat, že mají navrch. Prostě navrch mají.
Zázrak může zažít každý, kdo kráčí přírodou s otevřenýma očima.
My lidé jsme pro tuto planetu nevýznamní. Jsme však její součástí, a proto bychom se měli chovat tak, jako by pro nás byla nejdůležitější.
Divočina může být strašlivý učitel, který bezstarostné a nezkušené srazí na kolena.
V kultuře, která je posedlá tím, že chce kontrolovat všechno, co se děje kolem, představují divoká zvířata, s nimiž se můžeme potkat, problém, protože zásadně zpochybňují naši schopnost všechno kontrolovat.
Na rozdíl od kňučících, tesáky cenících stvůr, které nám ukazují ve filmech, je život divokých vlků plný harmonie, stejně jako hravého a laskavého chování všech členů vůči sobě navzájem.
Žádný jiný zvířecí druh není člověku tak sociálně blízký jako vlk.
Lidé by bez zvířat nepřežili.
Malá vlčata nemají šanci rodiče rozeštvat podle vzoru: „Když to nedovolí tatínek, tak prostě půjdu za maminkou.“
Příroda má svůj vlastní čas.
Přinášet potravu celý rok a pečovat o členy rodiny v případě, že se zraní nebo onemocní, jsou vlastnosti, které nacházíme výlučně u lidí a u vlků obou pohlaví.
Kdo je chytrý, ví, že slepě se vrhnout do riskantní situace není k ničemu.
Přestože už byla tolikrát prohlášena za „mrtvou“, není rodina ani u lidí odsouzena k zániku, stále existuje.
Strach je choroba naší doby, proti které bojujeme nejčastěji.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz