Komedie je napodobením neškodné špatnosti. ze Stageiry

Aristotelés

Quotes

Související citáty