Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

Související citáty