Láska je nejušlechtilejší slabost mysli.

John Dryden

Quotes

Související citáty