Láska, ktorá vraždí, je omnoho vyššieho radu, než tá, ktorá sa odohráva v posteli.

Guillaume Apollinaire

láska
Quotes

Související citáty