Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež.

Témata: ,

Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.
Přátelství je stejně tajemné jako láska nebo jako kterákoli z jiných podob zmatku, kterému říkáme život.
Přátelství? Smýkat poháry podél ostřím meče a právě na jeho hrobu zvedat jeden z nich.
Přítel je jako druhé já.
Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás.
Není pravé přátelství tam, kde jedna polovina nechce slyšet pravdu a druhá je připravena lhát.
V přátelství není horší nákazy nežli lichocení, úlisnost a přisvědčování.
Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných.
Žena, která miluje, si vůbec nic nedělá z křivé přísahy, když na druhé misce vah je její láska?
Smrt je laskavej přítel!
Láska je mimořádně vyděračský lichvář.
Láska je potenciální síla ve skutečné slabosti.
Láska je pro ženu vždycky utrpením.
Na rozdíl od kňučících, tesáky cenících stvůr, které nám ukazují ve filmech, je život divokých vlků plný harmonie, stejně jako hravého a laskavého chování všech členů vůči sobě navzájem.
Není to autobiografie, jen jsem svým postavám z čistého přátelství propůjčil, cokoliv by z mého života mohly potřebovat.
Láska představuje pozitivní sílu, která spoluvytváří svět.
Na duchovní úrovni je základem Vaší bytosti jen Láska.
Láska je vesmírnou komunikací.
Láska může hýbat světem a také to dělá.
Co jste si mysleli, že točí Vaší Zemí, pokud by to nebyla Láska?
Láska je klihem, který drží Vesmír pohromadě.
Láska je věčná.
Lidská láska není náhražkou za duchovní Lásku. Je jejím prodloužením.
Láska je nejhlubším projevem reality, který ve vesmíru existuje.
Láska je darem, který musí být předán.
Mezi muži panuje od přírody pouze lhostejnost. Mezi ženami však již od přírody nepřátelství.
Že jsou přátelé v nouzi vzácní? Právě naopak. Sotvaže jsme s někým uzavřeli přátelství, už je v nouzi a chce si vypůjčit peníze.
Nejvyšším důkazem ducha je láska.
Laskavost dokáže hodně.
Není mocnější síly, než je láska.
Naše kultura nás naučila věřit, že láska k penězům je kořenem všeho zla.
Láska manželky není dokonalá: příliš se dělí s mužem o hřích.
Láska je přání porozumět, ale po neustálých neúspěších časem toto přání umírá.
Přátelství je cosi v duši. Člověk je musí cítit. To není oplátka za něco.
Vášeň zmírá a láska odchází, ale soucit že zůstává.
Jednoho dne svět zjistí, že bez přemýšlení, nemůže existovat ani láska.
Láska je jako měsíc. Když doroste, zmenšuje se.
Nenávist slabochů není tak nebezpečná jako jejich přátelství.
Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.
Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.
Nelze souhlasit s těmi, kdo jsou příliš ochotni uzavírat přátelství, ani s těmi, kdo příliš váhají, ale je třeba se pro přátelství také něčeho odvážit.
Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.
Bez důvěry není přátelství.
Je to láska, která přiměje svět k tomu, aby se to stalo.
Láska je projevená dokonalost.
Láska není činností lidského ducha (rozumu, mysli), nýbrž je ‚čistou a svítící esencí‘, kterou vytváří lidský duch.
Láska a jenom ona je základem harmonie a správného užívání veškeré životní síly.
Láska má všechno a zná jen jednu vůli: ve všem uskutečňovat plán dokonalosti.
Celý vesmír provádí, co nařídí láska.
Láska a pouze ona je základem harmonie a správného použití vší životní síly

Připravujeme

O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz