Láska způsobuje, že míjí čas. Čas způsobuje že mizí láska.

Francouzské přísloví

láska
Quotes

Související citáty