Láskavé slová môžu byť krátke a ľahko vysloviteľné, ale ich ozveny sú nekonečné.

Související citáty