Lásku netreba pozorovať mikroskopom, rastie ako kvasinky – do rána jej je dvojnásobné množstvo.

Související citáty