Lidská náruč je tak prostorná, že je s to obsáhnout celý svět.

Mahátma Gándhí

Související citáty