Lidská náruč je tak prostorná, že je s to obsáhnout celý svět.

Související citáty