Lidská zloba vždy chválí minulé a s pohrdáním hledí na současné.

Tacitus

Související citáty