Lidské představy o pravděpodobnosti jsou do značné míry pouhým přesvědčením, že to, co se jednou přihodilo, přihodí se zás.

Thomas Hardy

Související citáty