Listopad 89 byl podvod, pak jsme se změnili v hnojiště, na takovém se stavět nedá.

Miroslav Sládek

Quotes

Související citáty