Literatura je rozkrádání.

Témata:

Žij si, jak chceš dlouho, nikdy se nedoučíš všeho.
Zpívat ve sboru a orat ve vodě umí každý.
Zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let.
Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.
Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš.
Zacpat lidem ústa je těžší než ucpat protrženou hráz.
Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu.
Papoušek umí mluvit, přesto patří do čeledi ptáků.
Oheň do papíru nezabalíš.
Nejlepší čas zasadit strom byl před 20lety. Druhý nejlepší čas je teď.
Nepřítomnost naplňuje srdce láskou.
Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.
Štěstí nikdy nepřichází dvakrát, neštěstí nikdy nepřichází osaměle.
Představený správy smí i požáry zakládat, avšak lidu není dovoleno ani zapálit svíčku.
Tím, co ti nahoře mají rádi, jsou ti dole posedlí.
Neexistují žádné cesty; je třeba je vyšlapat.
Stává se, že jedna říše má tři pány.
Tři dny děti netrestej – vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne.
Nemáme nikdy tak potřebí svého důvtipu, jako když jednáme s hlupákem.
Slova jsou hlasem srdce.
Z hladiny moře měsíc neulovíš.
Pěstovat vědu a nemilovat lidi je jako rozžehnout pochodeň a zavřít oči.
Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem.
Velké duše mají vůli, ty malé pouze přání a touhy.
Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.
V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám.
Porážka je matkou úspěchu.
Nejlepším zrcadlem je starý přítel.
Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.
Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.
Ani veškerá temnota světa nedokáže uhasit světlo jediné svíčky.
Koně prověří dlouhá cesta.
Dokud neodejdou špatní, dobří nemají kudy vstoupit.
Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky.
Láska obměkčí i to nejtvrdší srdce.
Chceš-li, aby tvé děti prožily život v klidu, nech je trochu hladovět a trochu zažít zimu.
Lépe děti vychovávat, než pro ně hromadit majetek.
Jedním klíčem otevřeš jen jeden zámek.
Lepší být živým žebrákem, než mrtvým panovníkem.
Jestli můžete člověka naučiti dobrému a nečiníte toho – ztrácíte bratra.
Kdysi jsme byli jako rybky v jedné vodě – dnes už jsme ptáci, každý na jiné větvi.
Jeden obraz vydá za tisíc slov.
Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.
Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu.
Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď.
Člověk denně opravuje své vlasy. Proč ne také své srdce?
Dobré zprávy se z domu nedostanou – špatné se roznesou na tisíc mil.
Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme.
Malé děti – malé hoře, velké děti – velké hoře.
Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz