Manželství je údobí lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.

Friedrich Nietzsche

manželství ženy
Quotes

Související citáty