Máriina veľkosť je v jej pokore.

Související citáty