Mějte soucit s posměvači a se všemi těmi, kdo jsou dosud odcizeni duchovnímu životu.

Abd-ru-shin

Quotes

Související citáty